29 oct. 2011

LDICAR -EUROPA GRECIA ATENA

 

Nimeni nu este mai presus de lege!
„Onoare si  Credinta  Patriei”

               U N I U N E A   E U R O P E A N A
                               R O M A N I A
    ORGANIZATIE NEGUVERNAMENTALA-ONG
     MEMBRA A ORGANIZATIILOR  NEGUVERNAMENTALE DIN EUROPA
                 LIGA DREPTATII IMPOTRIVA  CORUPTIEI SI                
                                  ABUZURILOR DIN ROMANIA         
                          (Luptă  pentru apărarea drepturilor omului)
            (The Justice League against Corruption and Abuses in Romania
      (Die Gerechtigkeit Liga gegen Korruption und Missbrauchen in Rumänien)
(Confederacion de justicia contra la corrupcion y los abusos de Romania)  
                     Incheiere judecatoreasca definitiva nr.1220/09.06.2003
           Certificatul  persoanei juridice fara scop patrimonial nr.5/2003/17.06.2003                             
Piata Revolutiei nr.4                  Codul fiscal:15550193
Etaj II Camera 37                                                          Sediul Central Lugoj
Judetul Timis       Centre zonale:12
Lugoj 305500                                            Filiale in Romania:161
Tel(fax):0256350462                                  Filiale in strainatate:7
Cont iban:RO40BPOS36102630827 Rol 01 (Filiala -Banca BANPOST-Lugoj)
                    Casuta Postala nr.93-Lugoj-judetul Timis-Romania
              Pagina web: http://lugoj-ldicar.blogspot.com
                      Fax nonstop :  0356.818.999
                         E-mail: ldicar.ong@gmail.com

                STATUTUL “LIGII DREPTATII IMPOTRIVA CORUPTIEI  SI ABUZURILOR DIN ROMANIA-EUROPA-   luptă pentru apărarea drepturilor omului”

Capitolul I. Scopul  şi  Caracterul  Organizatiei

Art.1

       Organizatia este persoană juridică română,nonprofit,cu activitate nepatrimonială, apolitică şi neguvernamentală, este constituită în baza L.21/1924 a persoanelor juridice si a altor reglementari legale in vigoare pe teritoriul Romaniei (Constituţiei României art. 37 alin. 1, OG 26/2000, OG 37/2003 si L.246/2005 ) si pe teritoriul Europei in  baza Tratatului de la Lisabona din 01.12.2009.

Art. 2

         Organizatia se numeşte LIGA DREPTATII IMPOTRIVA CORUPTIEI  SI ABUZURILOR DIN ROMANIA - EUROPA ”luptă pentru apărarea drepturilor omului” cu sediul în România-Lugoj   cod 305500, str. Piata Revolutiei nr.4, judeţul Timis din Romania-tara membra u Uniunii Europene.Organizatia este apolitică, independentă faţa de organele de stat şi se constituie în baza legii şi liberului consinţământ al membrilor săi.

Are ca emblema - denumirea organizatiei L.D.I.C.A.R.-EUROPA –cu drapelul european in centru si simbolul justitiei.
Redacteaza in functie de fondurile la dispozitie ziarul „SANTINELA” in forma scrisa si online-conform legislatiei romanesti si europene.

Capitolul  II. Scopul şi Obiectul asociaţiei


  Art.1 Organizatia LIGA DREPTATII IMPOTRIVA CORUPTIEI  SI ABUZURILOR DIN ROMANIA-EUROPA - luptă  pentru apărarea drepturilor omului “ are ca scop primordial păstrarea, conservarea şi dezvoltarea pe toate planurile a valorilor umane, promovarea principiului adevărului şi dreptăţii, a demnităţi fiecărui cetăţean din România si din Europa şi  pentru educarea a cetatenilor în tiparele democraţiei si a valorilor univesale privind drepturile omului.

Art. 2  Organizatia va funcţiona independentă, cu acţiune largă de intermediere între organele puterii de stat, la nivel local şi central instituţi de orice grad din Romania si Europa,persoane fizice şi juridice, societăţi comerciale pe acţiuni sau  SRL-uri sau alte formaţiuni, politice, etnice, religioase, etc.

Va analiza nedreptăţile şi abuzurile produse  din perioada dictaturii comuniste cât şi după  revoluţie în Romania si  scopul de asigurare şi respectare a legiilor în vigoare din Romania si Europa, depistarea şi stoparea corupţiei speculei abuzurilor si altor forme de natura destabilizatoare din .

Va analiza nedreptatile pe care cetatenii romani si europeni sunt supusi abuzurilor de orice natura.

Art.3  Organizatia se ocupă de protecţia socială a membrilor săi,  cât şi a tuturor cetăţienilor europeni care sesizeaza în scris, urmărirea nerespectării drepturilor omului, a respectări personalităţi cetăţeanului roman si european, fără discriminare, a respectării drepturilor de proprietate privată căt şi respectarea drepturilor constituţionale şi a drepturilor internaţionale.

Art. 4  Organizatia analizează şi cercetează cazurile de nedreptate suferite de membri organizatiei şi de cetăţenii care se adresează L.D.I.C.A.R.-EUROPA.
 Impreuna cu cetatenii va elabora propuneri de îmbunatăţirea legislaţiei în vigoare atat in Romania cit si in Uniunea Europeana. Va sprijini imbunatatirea justitiei fara a leza personalitatea cetateanului.
Va colabora cu organele puterii de stat din tarile europene, atât la nivel local cât şi central, de pe teritoriul european pentru prevenirea şi înlăturarea unor factori care să prejudicieze inviolabilitatea, integritatea şi demnitatea  cetăţeanului roman si european.

Art. 5   Organizatia va colabora cu sindicatele,cu fundaţiile si toate organizzatiile care au ca scop apararea drepturilor omului, va urmări respectarea legislaţiei muncii,va urmari respectarea  drepturilor salariaţilor la nivelul instituţilor de stat, a societăţilor comerciale si a regiilor autonome, va sesiza organele competente ale puterii de stat romanesti si europene în vederea stopări şi eliminâri abuzurilor şi corupţiei, sesizind în scris organele competente pentru soluţionarea lor potrivit legiilor europene si ale fiecarui stat europen.

Art. 6. Organizatia va sesiza organele competente potrivit legii  atat dinRomania cit si din tarile europene aspecte de coruptie,specula,trafic de influienta,inselaciune,abuzuri si luara de mita,pentru a lua masurile legale ce se impun asigurind astfel protectia membrilor sai si a cetatenilor romani si europeni in toate aceste situati.  

Art. 7. Organizatia va sprijini lupta pentru promovarea sociala a femeilor ( in special a celor cu multi copii),privind asigurarea unui loc de munca corespunzator cu conditii de munca demne,va urmari respectarea contractelor de munca si acordarea drepturilor prevazute de legislatia muncii in vigoare.

Art. 8  Organizatia va sprijini educarea si protectia sociala a tineretului,va urmari asigurarea locurilor de munca,va sprijini pregatirea lor pe specialitati,profesionale,intelectuale,culturale si sportive.Se va face demersuri la oficialitatile locale in vederea solutionarii problemelor tineretului la nivel local si european.

Art. 9  Organizatia va colabora cu toate institutiile puterii de stat romanesti si europene, informindu-le corect si concret in toate ocaziile, sedinte, audiente, conferinte si intruniri in cazurile semnalate si constatate de organizatie cu privire la comiterea de abuzuri si nerespectarea legislatiei drepturilor omului,protectiei sociale a individului de catre unii functionari ai puterii de stat.
Stoparea,inlaturarea si sanctionarea celor vinovati.Sesizarea organelor de politie, procuratura, judecatoresti romanesti si europene.
Sesizarea se va face la nivelul celor mai ierarhice foruri inclusiv la Curtea Europeana a Drepturilor Omului in vederea solutionarii cazurilor depistate.

Art.10 In vederea realizarii in mod ne abatut acestor nobile scopuri organizatia va desfasura o activitate de cooperare si colaborare cu toate partidele,formatiunile,organizatiile politice si apolitice,atat interne cit si internationale,care isi propun ca scop si actioneaza pentru instaurarea in Romania si Europa a adevaratei democratii a libertatii,a adevarului si dreptatii,avind ca principal obiectiv respectarea drepturilor omului.
Va actiona cu toata fermitatea si prin  toate mijloacele disponibile non-violenta,impotriva coruptiei,abuzurilor si nedeptatilor,nerespectarea legislatiei interne si internationale si a nerespectarii drepturilor omului.
In acest sens organizatia va apela organismele si organizatiile interne si internationale pentru a-si asigura existenta si dezvoltarea,precum si realizarea scopurilor propuse.

Art. 11  Organizatia va sprijini folclorul, activităţile cultural artistice, sportive şi umanitare romanesti si europene.

Art.12  Organizatia va acorda ajutoare materiale membrilor săi  si copiiilor acestora ori de cîte ori situaţia o cere şi sunt disponibilităţi.

Art.13  Realizarea scopului si obiectivului de activitate a organizatiei se va realiza prin toate mijloacele admise de legea romana si legile din fiecare stat european precum si a reglementarilor internationale.

 

Niciun comentariu: